Bạn Có Thể Có Nhiều Hơn Một Kênh YouTube Không?

Bạn Có Thể Có Nhiều Hơn Một Kênh YouTube Không?

YouTube cho phép bạn tạo nhiều kênh bằng một địa chỉ email. Thật dễ dàng như đăng nhập vào tài khoản hiện có của bạn và nhấp vào một vài nút để thiết lập kênh mới . Nếu muốn, bạn cũng có thể tạo Tài khoản thương hiệu được liên kết với tài khoản cá nhân của mình, bạn có thể sử dụng Tài khoản này cho mục đích kinh doanh hoặc xây dựng thương hiệu. Cùng tham khỏa bài viết sau để tìm hiểu thêm nhé!

 

Tùy Chọn Của Bạn Cho Một Số Kênh

Nếu chỉ muốn không để mắt đến các video gia đình, bạn có thể sử dụng tài khoản YouTube thông thường của mình và điều chỉnh cài đặt bảo mật của từng video. Tuy nhiên, nếu bạn có hai khán giả khác nhau cho nội dung của mình, tốt hơn nên thiết lập các kênh khác nhau. 

Trước đây, bạn sẽ tạo một tài khoản YouTube riêng cho từng đối tượng và phương pháp đó vẫn hoạt động. Để thực hiện, bạn chỉ cần tạo một tài khoản Gmail mới cho mọi kênh YouTube mà bạn muốn tạo. 

Tuy nhiên, đó không phải là lựa chọn duy nhất - hoặc nhất thiết là tốt nhất -. Một cách khác để có nhiều kênh YouTube là nhấp vào tùy chọn kênh mới từ tài khoản hiện có của bạn.

Tuy nhiên, một loại tài khoản khác mà bạn có thể nhận được trên YouTube là Tài khoản thương hiệu. Chúng hơi giống Trang Facebook, vì vậy chúng là các tài khoản riêng biệt được quản lý bằng proxy bởi tài khoản cá nhân của bạn — thường dành cho mục đích thương mại.

Với Tài khoản thương hiệu YouTube, kết nối với tài khoản Google cá nhân của bạn sẽ không được hiển thị và bạn có thể chia sẻ quyền quản lý tài khoản hoặc tự mình quản lý.

****NOTE: Các hướng dẫn bên dưới là để tạo một kênh YouTube thông thường mới, vì vậy, bạn sẽ cần các hướng dẫn khác nếu định tạo Tài khoản thương hiệu .

 

Cách Tạo Một Kênh YouTube Khác

Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn để tạo tên cho kênh mới của bạn.

1. Truy cập danh sách Kênh của bạn và đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn nếu được yêu cầu.

2. Nhấp vào Tạo kênh mới .

 

Nếu bạn đã có kênh YouTube do mình quản lý, bạn sẽ thấy kênh đó được liệt kê ở đây và bạn chỉ cần nhấp vào kênh đó để chuyển sang kênh đó. Nếu bạn đã có Tài khoản thương hiệu nhưng chưa thiết lập tài khoản đó làm kênh YouTube, bạn sẽ thấy tên được liệt kê riêng trong Tài khoản thương hiệu cho; chỉ cần nhấp vào nó.

3. Đặt tên cho tài khoản mới của bạn, sau đó nhấp vào Tạo .

 

4. Bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến kênh mới, nơi bạn có thể tùy chỉnh tài khoản của mình và tải video lên.

Bạn có thể quản lý kênh YouTube mới này giống như bạn quản lý tài khoản cá nhân của mình. Bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra đối với video từ tài khoản này sẽ hiển thị là đến từ tài khoản đó, không phải bất kỳ nhận xét nào khác của bạn.

Cân nhắc thêm các biểu tượng kênh khác nhau — hình ảnh hồ sơ người dùng trên YouTube — để phân biệt bạn đang sử dụng tài khoản nào. Thực hiện bước này cũng giúp bạn dễ dàng hơn trong việc theo dõi tài khoản bạn đang chủ động đăng nhập và cũng cho phép người đăng ký và khách truy cập phân biệt tài khoản của bạn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản bằng cách sử dụng liên kết trình chuyển kênh ở Bước 1 ở trên hoặc bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ người dùng ở trên cùng bên phải của màn hình YouTube, sau đó chuyển đến Chuyển đổi tài khoản .

 

Theo"Lifewire"

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận