Ai Là Người Mua Tai Nghe $ 550 Của Apple?

Ai Là Người Mua Tai Nghe $ 550 Của Apple?

Ai Là Người Mua Tai Nghe $ 550 Của Apple?

Mọi người sẽ biết bạn đã chi bao nhiêu

Bài học chính rút ra

  • AirPods Max hoạt động giống như AirPods thông thường, chỉ khác là chúng lớn hơn nhiều.
  • Hộp đựng thông minh đi kèm trông giống như một sự kết hợp thú vị giữa một chiếc áo khoác và một chiếc ví sang trọng.
  • Hầu hết tất cả các mô hình đã được đặt hàng lại trong tối đa ba tháng.