8 Trò Chơi Ngày Trái Đất Trực Tuyến Miễn Phí Hay Nhất

8 Trò Chơi Ngày Trái Đất Trực Tuyến Miễn Phí Hay Nhất

8 Trò Chơi Ngày Trái Đất Trực Tuyến Miễn Phí Hay Nhất

Một cách thú vị để dạy trẻ em cách cứu trái đất

Tám trò chơi Ngày Trái đất trực tuyến miễn phí này có các chủ đề về hành tinh lành mạnh như các nguồn năng lượng tái tạo và tái chế. Trẻ em có thể học được rất nhiều điều trong khi vui chơi .

Các phần mềm miễn phí tương tự mà bọn trẻ sẽ thích bao gồm các trang tô màu Ngày Trái đất  mà chúng có thể in ra và điền vào ở nhà và các tìm kiếm từ có thể in để tham gia ngoại tuyến.

          Lưu ý : Đối với hàng trăm trò chơi độc đáo trực tuyến mà không nhất thiết phải Ngày Trái Đất theo chủ đề, nhìn thấy chúng tôi trang web trò chơi trực tuyến yêu thích ,  gây lãng phí thời gian , trò chơi xe hơi , trò chơi giáo dục mầm non , và trò chơi đánh máy .

01.Câu đố kéo và thả Ngày Trái đất