4 Cài Đặt Trợ Năng Tốt Nhất Cho Android

4 Cài Đặt Trợ Năng Tốt Nhất Cho Android

4 Cài Đặt Trợ Năng Tốt Nhất Cho Android

Bộ trợ năng Android, tùy chọn phông chữ, độ phóng đại, v.v.

Android có rất nhiều  tính năng trợ năng , một số tính năng khá phức tạp. Bốn tính năng này là tốt nhất; đây là những gì mỗi cài đặt làm và cách chúng hoạt động. 

        Lưu ý : Thông tin dưới đây sẽ áp dụng cho bất kỳ nhà sản xuất điện thoại Android nào: Samsung, Google, Huawei, Xiaomi, v.v.

01.Bộ Trợ Năng Android

Bộ hỗ trợ tiếp cận của Android bao gồm bốn công cụ: Menu hỗ trợ tiếp cận, Tiếp cận bằng n