17 Cách Sử Dụng ADB Tối Thiểu Và Fastboot ( Phần 1 )

17 Cách Sử Dụng ADB Tối Thiểu Và Fastboot ( Phần 1 )

17 Cách Sử Dụng ADB Tối Thiểu Và Fastboot

Bài viết gồm 3 phần

Kiểm soát nhiều hơn thiết bị Android của bạn

Nội dung bài viết

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về Minimal ADB và Fastboot, đây là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ cho phép bạn nhập lệnh để điều khiển điện thoại Android được kết nối USB của mình.

Một số điều người dùng Android thông thường có thể muốn làm với Android của họ có vẻ quá phức tạp. Ngay cả những thứ đơn giản như chuyển tệp đến hoặc từ điện thoại của bạn cũng cần nhiều bước hơn mức cần thiết.

Với Minimal ADB và Fastboot, bạn có thể thực hiện những việc như chuyển tệp, tìm số sê-ri hoặc thậm chí sao lưu toàn bộ điện thoại của mình chỉ bằng một lệnh đơn giản .

Thiết Lập ADB Tối Thiểu Và Fastboot

ADB và Fastboot tối thiểu khả dụng cho Windows, MacOS và Linux. Đây là hướng dẫn về cách thiết lập ABD tối thiểu trên hệ thống của bạn.

Sau khi cài đặt Minimal ADB và Fastboot, bạn chỉ cần bật gỡ lỗi USB trên điện thoại của mình . Chỉ có một số bước đơn giản để làm điều này.

1. Bật chế độ Nhà phát triển bằng cách vào Cài đặt , nhấn Giới thiệu về thiết bị (hoặc Giới thiệu về điện thoại ) và tiếp tục nhấn vào Số bản dựng cho đến khi bạn thấy cảnh báo rằng Chế độ nhà phát triển đã được bật.

2. Một lần nữa, hãy vào Cài đặt . Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng Tùy chọn nhà phát triển . Nhấn vào điều này, cuộn xuống gỡ lỗi USB và bật nó.

3. Thoát cài đặt. Những thay đổi này cho phép tiện ích Minimal ADB và Fastboot kết nối và điều khiển điện thoại của bạn.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu ra lệnh cho điện thoại của mình.

Chỉ cần cắm điện thoại Android của bạn vào máy tính bằng dây USB , sau đó khởi chạy Minimal ADB và Fastboot. Bạn sẽ thấy một cửa sổ lệnh bật lên.

Để kiểm tra xem Minimal ADB và Fastboot có thể giao tiếp với điện thoại của bạn hay không, chỉ cần ra lệnh: adb devices .